Thursday, 16 August 2012

Zakat : Rukun Islam Ke 3.

Assalamualaikum semua.. 

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
(Surah at-Taubah, Ayat: 103).
  
Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan ia juga merupakan salah satu di antara panji-panji Islam di mana Islam tidak boleh ditegakkan tanpanya. Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajipan zakat adalah dianggap kafir. Zakat telah difardukan pada tahun kedua Hijrah dan ia telah disebut di dalam beberapa potong ayat di dalam Kitab Suci al-Quran di antaranya firman Allah:

Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk.
(Surah al-Baqarah, Ayat: 43)


Zakat juga merupakan ibadat material dan penyebab untuk mendapat rahmat daripada Allah s.w.t sebagaimana firmanNya:

Yang bermaksud: Dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat.
(Surah al-A'raaf, Ayat: 156).

Begitu juga ia merupakan syarat untuk mendapatkan bantuan daripada Allah s.w.t sebagaimana firmanNya yang bermaksud:

Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.
(Surah al-Hajj, Ayat: 40, 41).
Di dalam hadith Bukhari telah dinukilkan sabdaan Bagidna Rasulullah SAW bahawa sesiapa yang Allah telah kurniakan harta kepadanya dan dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan berupa ular yang tidak berambut di kulit kepalanya (kerana bersangatan racun, rambutnya gugur). Di bawah pipi ular itu akan terdapat dua titik (yang menandakan kesangatan racunnya). Ular itu akan membelit pada lehernya. Ular itu akan mematuk pipinya dengan kuat dan akan berkata, “Akulah hartamu, akulah simpananmu.” Selepas itu baginda Rasulullah SAW telah membacakan ayat,

“Dan jangan sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya, menyangka bahawa bakhil itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Da kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan.” (Ali Imran:180) 
Berdasarkan hadith di atas, dinukilkan salah satu sifat ular di atas adalah bahawa ianya adalah syuja’. Iaitu jantan. Sesetengah ulama’ yang lain mengatakan syuja’ kerana ia boleh berdiri di atas ekornya untuk menyerang. Kepalanya tidak berambut atau tanpa penutup kulit. Maksudnya, bahwa kerana kekuatan racunnya bulu roma kepalanya pun gugur. Sifat ular yang ketiga ialah dekat matanya ada dua titik hitam. Ini pun suatu tanda kekuatan racunnya. Ular jenis ini biasanya hidup di dalam masa yang panjang. Sesetengah ulama telah mengatakan bahawa du titik ini adalah kerana racun seperti dua luka. Sesetengah lagi mengatakan bahawa dua titik ini adalah dua bungkusan yang penuh dengan racun. Sesetengah lagi berkata bahawa ini adalah dua gigi yang beracun.( Sumber : Bala Tidak menunaikan Zakat ).Wallahualam.

SURAT CINTA : 

Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda:

Islam dibina di atas lima perkara, iaitu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan Haji di Baitullah bagi orang yang berkemampuan dan berpuasa pada bulan Ramadan.
(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim). ‏ 

No comments:

Post a Comment