Saturday, 18 August 2012

Taqabbalallu minna wa minkum.

Assalamualaikum semua..

Daripada Abi Hurairah r.a. berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; Berpuasalah kamu apabila melihat anak bulan (hilal) dan berbukalah kamu (berhari raya) kerana melihat hilal. Apabila hilal terlindung awan daripada pandangan kamu, maka sempurnakanlah bulan tersebut (tiga puluh hari).


 Surat Cinta :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Hiasilah hari-hari raya kamu dengan bertakbir.
Taqabbalallu minna wa minkum. semoga ALLAH menerima amalan kami dan amalanmu~
 

No comments:

Post a Comment